Cala Murtra

Caleta situada a uns 10 km de la vila, solitària i amb paisatge salvatge. Al igual que la cala Rustella, de difícil accés per terra, per aquest motiu s’ha convertit en un petit paradís per aquells que hi poden accedir amb embarcacions. En aquesta cala s’ha autoritzat la pràctica del nudisme. Des de l'any 2009 gaudeix del certificat ambiental europeu EMAS i de l'internacional ISO 14.001.

CARACTERÍSTIQUES:

Cala de còdols i palets

DIMENSIONS:

120 metres de longitud

SERVEIS:

Abalisament de la zona de bany

RESTA PROHIBIT:

1. Abocar i abandonar residus, tant a terra com a mar. 2. Encendre foc. 3. Acampar. 4. Portar gossos. 5. Fondejar sense respectar les distàncies mínimes obligatòries, les boies d’abalisament o fondeig o qualsevol altre requeriment de costes o de navegació. 6. Accedir amb vehicles motoritzats fins a la sorra, còdols o pedres de les cales.