Cala Calís

Caleta situada al costat de cala Montjoi. És considerada com una petita prolongació d’aquesta, ja que la única separació són uns esculls que arranquen del mar. El fons marí adquireix un fort desnivell. Des de l'any 2009 gaudeix del certificat ambiental europeu EMAS i de l'internacional ISO 14.001.

CARACTERÍSTIQUES:

Cala de sorra de gra mitjà

DIMENSIONS:

50 metres de longitud

SERVEIS:

Abalisament de la zona de bany

RESTA PROHIBIT:

1. Abocar i abandonar residus, tant a terra com a mar. 2. Encendre foc. 3. Acampar. 4. Portar gossos. 5. Fondejar sense respectar les distàncies mínimes obligatòries, les boies d’abalisament o fondeig o qualsevol altre requeriment de costes o de navegació. 6. Accedir amb vehicles motoritzats fins a la sorra, còdols o pedres de les cales.

Contacte

Comparteix