Habitatges d'ús turístic

La nova regulació sobre allotjaments turístics (Llei 9/2011) obliga als Habitatges d'Ús Turístic (HUT) a estar inscrits al Registre de Turisme de Catalunya. Aquests reben un número de registre (HUTG-00000) el qual serveix de garantia de legalitat d'aquest allotjament. 

Els Habitatges d'Ús Turístic poden estar gestionats per agències immobiliàries que es relacionen a continuació o bé pels propietaris o persones gestores, trobaran una relació d'aquests en el següent link: Guia d'Habitatges d'Ús Turístic.

Comparteix