Necròpolis del Puig Alt

(850-650 aC - Bronze Final)

Cementiri de túmuls de l'època del Bronze final que està dividit en dos nuclis d'enterraments, un de 36 tombes i l'altre de 5. Aquestes estaven senyalitzades amb un cercle de lloses de pissarra clavades a l'entorn del forat on es dipositava l'urna funerària. L'existència dels dos nuclis podria correspondre a certa jerarquització dels pobladors i per tant que una fos reservada per a l'enterrament d'un mateix grup familiar o social.

L'estructura de les tombes i el fet que el ritual funerari emprat fos el de la cremació dels individus ens parla de l'existència d'un cerimonial que devia consistir en una preparació del cos del difunt, el posterior transport a la pira funerària i la crema i recollida de cendres. Finalment, aquestes s'escampaven sobre la tomba: en aquesta necròpoli s'han trobat sobre els enllosats, o bé en un costat.

Coneguda des d'antic, l'àrea sud de la necròpolis va ser excavada per primera vegada pel Dr. Maluquer l'any 1965. Anys més tard, el 1979, es va realitzar un plànol de situació de les tombes i el 1984 es va dur a terme una excavació d'urgència per la notícia que la necròpoli estava essent saquejada. Durant aquesta última excavació es va descobrir l'altra àrea, més petita, situada al coll del puig Alt.