Mas de Montjoi de Baix

(s. X-XV / s. XVI-XVII - Època Medieval i Moderna)

La vall de Montjoi ha estat poblada des de molt antic. Primer van ser els romans qui s'hi van instal·lar, probablement en una vil·la que es creu que va ser reaprofitada per bastir-hi el monestir del Madrigul i més endavant, ja en època medieval i moderna, s'hi va construir aquest mas, actualment en molt mal estat després de caure la torre quadrada que s'hi erigia.

De la vil·la romana baiximperial i del monestir visigòtic refet per l'abat Atala no se'n saben gaires coses. També se'n desconeix la ubicació exacta però les poques dades històriques indiquen que el monestir estava dedicat a Santa Maria, Sant Salvador i Sant Miquel i que es devia trobar en el costat nord de la vall, a l'entorn del replà que ocupa el mas.

Pel que fa al mas, constava de dos edificis diferenciats que estaven separats per una torre, probablement anterior. A la casa situada al sud, la més antiga, el pis era dedicat a la vida dels masovers i als baixos hi havia les dependències per al treball agrícola -el graner, les corts, les quadres i un trull. L'altre edifici va ser construït l'any 1883 i va suposar una ampliació tant de la part d'habitatge com de la de treball. Davant hi havia un cobert per a les tines.