Edifici del Puig Alt

Al cim del puig Alt hi ha les restes d'un petit edifici rectangular, el qual, per l'excel·lent vista des del lloc i les semblances arquitectòniques amb un edifici proper al puig Marès, es pensa que formaria part d'una xarxa de torres de guaita, per la prevenció del perill constant que representava la pirateria a la costa en època medieval i moderna.

L'edifici està construït amb pedres de pissarra desiguals, extretes de l'entorn i lligades amb fang. Es tracta d'un edifici modest, de murs amples, construïts amb dues cares ben definides i al centre reomplertes amb pedruscall. Tot i només conservar-se el fonament, es pot veure que s'hi accedia per una porta situada al sud, a recés de tramuntana.

Al costat oest de la construcció s'hi observa una filera de pedres del mur feta amb la tècnica de l'spicatum, és a dir, col·locant les pedres en forma d'espiga. Aquesta manera de construir és força habitual en època medieval. Tanmateix, a falta d'una excavació arqueològica que ho confirmi, es desconeix quan van ser construïdes i utilitzades aquestes runes d'una possible torre de vigilància.