Dolmen del Cap de l’Home

(3500-3000 a.C. - Neolític final)

Conegut també amb el nom de Turó de l'Home, aquest és un dolmen de cambra trapezoïdal curta, bastida amb lloses de gneis i corredor estret, tot i que aquest darrer element ja no s'hi pot veure. Darrere la capçalera encara hi resta part del túmul que l'envoltava, que s'estima que era d'uns 7 o 8 metres de diàmetre. Aquest entorn va ser terraplenat i el dolmen, restaurat als inicis dels anys 80.

Es coneix des de 1919, moment que Pere Bosch i Gimpera el publica amb el nom de Puig de la Sureda d'En Mairó, però ha estat anomenat de moltes altres formes al llarg dels temps com ara Sureda d'En Falp o Llit del General. S'ha excavat en diverses ocasions, la primera per part de Pere Bosch i Gimpera el 1919, que el 1925 hi torna acompanyat de Lluís Pericot. Pere de Palol i Miquel Oliva també l'excavaren l'any 1946.

Durant l'última excavació es trobaren materials de gran interès com un ganivet i un raspador de sílex, una dena o peça de collaret d'esteatita i una altra en forma de disc de cal·laïta. Aquestes dues últimes peces són fetes amb minerals considerats de prestigi en l'abillament personal durant el neolític.