Cista del Puig Rodó

(4700-3400 aC - Neolític mitjà)

Tomba prehistòrica de la qual només es conserva el túmul i la base rectangular de la cambra funerària, retallada a la roca. Orientada sobre l'eix de coordenades NO-SE, aquesta cavitat funerària probablement estava delimitada i coberta per lloses, de les quals no se n'ha conservat cap. La cista és un tipus de sepultura pròpia de la fase inicial del megalitisme.

Aquesta cista va ser descoberta l'any 1985 precisament pel seu gran túmul, que destaca en el paisatge. De forma circular, el túmul està compost de pedres de l'entorn (quars i pissarra) mesclades amb terra i es conserva en la meitat aproximada de la seva alçada original, un metre. La tomba es va excavar l'any 1989 i dins hi va aparèixer un disc de pissarra que és característic de la cultura megalítica al territori empordanès.

Durant l'excavació es van descobrir dues lloses amb gravats prehistòrics molt a la vora de la cista a més d'una cassoleta esculpida en una llosa del túmul. Aquestes inscultures probablement indicarien l'existència del sepulcre perquè aquest tipus de manifestació rupestre se sol trobar a la rodalia de megàlits.