Cista del Pla de les Gates

(4700-3400 aC - Neolític mitjà)

Tomba neolítica de la fase inicial del megalitisme empordanès. Originalment estava formada per una cambra rectangular curta, orientada al nord-est, encaixada en un aflorament de pissarra que sobresurt del pla. De l'estructura només es conserva una de les lloses laterals de pissarra que delimitaven la cambra. Una gran llosa, desapareguda, i el gran túmul que envoltava la cista tancaven aquest enterrament.

Va ser localitzada l'any 1986 pels arqueòlegs que dibuixaven la cista veïna. Es va excavar completament l'any següent i no hi aparegué cap tipus d'aixovar. D'altra banda, en el túmul es localitzà una llosa, ben implantada, que s'interpretà com un menhir-estela, que probablement la senyalitzava. Una anàlisi del pol·len va constatar que antigament aquesta zona estava poblada per vegetació de tipus arbustiu amb alzines i sureres aïllades.

Aquesta cista forma part de que s'ha anomenat la necròpoli de Montjoi, una àrea d'enterrament primerenca que ocupava els colls de les muntanyes en un radi d'1,5 km. La població probablement habitava les valls fèrtils de l'entorn i les tombes es devien situar al límits del territori comunal, poc apte per a la pràctica de l'agricultura.