Bauma del Cap de l’Home

Cavitat natural formada a partir d'una roca que sobresurt de la paret rocosa. Encarada a tramuntana, l'espai cobert que es crea dessota es va tancar amb una paret de pedra seca, probablement per guardar o aixoplugar els ramats que pasturaven per aquest paratge.

El mur que tanca parcialment l'espai està construït amb pedregar provinent de l'entorn immediat, principalment gneis i quars. Les pedres tenen una mida variable i només algunes presenten senyals d'haver estat treballades o simplement desbastades. Al centre de la balma hi ha un corredor amb graons que permet l'accés a l'interior de l'espai.

Es desconeix quan va ser construïda i utilitzada aquesta bauma. En tractar-se d'una construcció d'obra popular, és difícil concretar-ne una cronologia, a falta d'elements arqueològics que la determinin. A més, en aquest paratge hi ha d'altres exemples d'aquest tipus d'espais, possiblement lligats a l'explotació agropecuària de l'entorn.