PREINSCRIPCIONS A L'APRENEM JUGANT TARDOR 2019

 

REQUISITS PER A LA PARTICIPACIÓ

Totes les activitats proposades requereixen preinscripcions, excepte la trobada de jocs matemàtics.

PREINSCRIPCIONS ALS TALLERS

 

  1. Cal que les formalitzi el pare, la mare o el tutor/a legal del menor.
  2. Dates: es formalitzaran preferiblement mitjançant la pàgina web de l'Ajuntament inscripcions.roses.cat, del 7 al 13 d'octubre de 2019 o bé, presencialment, al SAC, de 8 a 14 h, els dies 8 i 10 d'octubre de 2019.
  3. Cal adjuntar fotocòpia de la targeta sanitària dels menors i fotocòpia del DNI del pare/mare o tutor/a legal (excepte si s’han adjuntat electrònicament en edicions anteriors).
  4. Places limitades. Es farà un sorteig de places a cada una de les activitats on la demanda hagi superat l'oferta inicial. Tindran prioritat d'admissió els infants i joves empadronats a Roses.

 

Més informació:

Àrea d'Ensenyament, Ajuntament de Roses.

Tel 972252400 ext. 8564

ensenyament@roses.cat