Jocs Florals de Roses 2018

Format dels treballs:

- El gènere del concurs és la poesia.

- La temàtica central del concurs és el municipi de Roses i s’estableixen tres categories temàtiques específiques:

  • Rosa Natural Roja, poema sobre la vila de Roses.
  • Rosa Natural Groga, poema sobre la vida al mar a Roses.
  • Rosa Natural Blanca, poema sobre els monuments de Roses.

- Les obres han de ser originals, inèdites i no poden haver estat premiades en altres concursos.

- L’extensió ha de ser entre 14 i 40 versos i l’estructura mètrica és lliure.

- El poema ha d’estar escrit en lletra Arial de cos 12, en format de pàgina DIN-A4, ha de tenir títol i ha d’estar signat amb un pseudònim.

- La llengua utilitzada en les categories Rosa Natural Groga i Rosa Natural Blanca ha de ser la catalana, i en la categoria Rosa Natural Roja pot ser la catalana o la castellana.

Les obres es podran presentar fins al dia 30 d'abril de 2017, prèvia publicació del corresponent extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província, mitjançant la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS).


Veure Bases


Comparteix