Conferència: “Pompeu Fabra, l’homenot”

Lectura dramatitzada de fragments de l’homenot que Josep Pla va dedicar a Pompeu Fabra, a càrrec de Jordi Massoni, de l’Agrupació Teatral la Gespa de Palamós (Gespa Teatre).

"En el nostre temps concretament totes les empreses de caràcter col·lectiu i els homes que s'hi posaren davant tingueren un destí mancat, foren emportats avall per una catàstrofe sense precedents. De l'inenarrable, fabulós naufragi, només queda dempeus una obra i una figura: la figura i l'obra de Pompeu Fabra."