Conferència: Deconstruint la Roses medieval. El carrer Major i la destrucció de la vila en època moderna

Les excavacions iniciades enguany en el marc del Curs Internacional d’Arqueologia medieval i Moderna-Ciutadella de Roses, han posat al descobert part del carrer Major de la vila medieval, un llarg eix nord sud que unia la zona del port amb el monestir de santa Maria. Aquestes troballes ens ajuden a conèixer millor l’urbanisme medieval de la població, però també ens permeten analitzar l’ús que es va fer d’aquest espai després de l’abandonament de la vila i reconversio en caserna militar. Al damunt de les velles cases es varen construir edificacions destinades a l’exèrcit, com l’anomenada casa del governador.

La xerrada s’orienta en les dues vessants. Parlarem de l’urbanisme medieval, i veurem com era molt més planificat i ordenat del que en pensem habitualment, però també parlarem de les edificacions que es varen construir després del seu abandonament i que tot sovint han passat desapercebudes i que ens parlen de la vida quotidiana en una fortalesa militar.

Comparteix