AJORNAMENT DE L'ACTIVITAT!!! Taller infantil: “Els poemes, de Joana Raspall”

AJORNAMENT DE L'ACTIVITAT!!!

Festival Literari Març de paraules

Taller infantil: “Els poemes, de Joana Raspall”

De les 10 a les 13.30 h i de les 16.30 a les 20 h, a la Botiga Sa Botigueta

A partir d'uns poemes de Joana Raspall crearem unes fitxes. En una cara de la fitxa, hi haurà el poema que haurà de llegir cada nena o nen en veu alta (si cal l'ajudarem...). A més, haurà d'endevinar de quin animal, fruita, arbre, etc., parla el poema. A l'altra cara de la fitxa, hi haurà un dibuix de l'animal, fruita, arbre, etc., del qual tracta el poema. Cada fitxa s'haurà de completar pintant o fent un collage.

Comparteix